dinsdag 4 juni 2024

Kamp en training geven

Het kamp zit er weer op! Het waren weer 5 bijzondere dagen, een geweldige tijd met de mensen van de straat. 25 mensen van de straat en 10 mensen die al in het afkickprocesse zitten gingen mee op kamp. 5 dagen zonder drugs en alcohol, altijd zo bijzonder om de mensen echt te leren kennen, zonder onder invloed te zijn. 12 van de 25 hebben besloten de straat achter zich te laten en worden deze dagen naar afkickklinieken gebracht! Laten we bidden dat de gezaaide zaadjes zullen groeien en vruchten mogen gaan dragen. Over zaaien en vrucht dragen later een bijzondere post! Binnenkort hoop ik dat met jullie te delen!


Geú stond vorige week vroeg op om online-training te geven aan de YWAM Nampula DTS mederwerkers in Mozambique. Hij heeft een goede en kostbare tijd met deze mensen gehad. Deze week neem hij ook weer deel aan verschillende anderen trainingen hier in Brazilië. 

donderdag 9 mei 2024

Update

 ‘’Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de hele trap te zien om de eerste stap te zetten.’’ 

Deze uitspraak van dr. Martin Luther King sprak mij (Gerdien) in 2011 erg aan. Ik was toen net afgestudeerd als leerkracht. Die zomer van 2011 ging ik samen met een aantal jongeren uit onze kerk op een korte zendingsreis naar Namibië, en die uitspraak bleef belangrijk voor mij ook juist in die tijd. Ik mocht leren, stappen in geloof te zetten, erop vertrouwend dat God het was die tot mij sprak en mij vertelde welke stappen ik mocht zetten. Zo begon mijn carrière als zendeling, op dat moment niet wetend wat er allemaal voor me in het verschiet lag. En terwijl ik dit schrijf kwam ik deze uitspraak weer tegen en het raakte me. We zullen in ons leven die hele trap waarschijnlijk nooit te zien krijgen. We blijven stappen zetten, vertrouwend dat God het is die ons leidt. 

Geú en ik hebben afgelopen maand, deelgenomen aan een conferentie met Darlen Cunningham, samen met haar man Loren (die inmiddels overleden is) hebben zij Jeugd met een Opdracht opgericht. Jeugd met een Opdracht is ontstaan door het zetten van die stappen in gehoorzaamheid, erop vertrouwend dat het God was die sprak. Jeugd met een Opdracht is uitgegroeid tot over de hele wereld, ongeveer 18.000 vrijwillige fulltime zendelingen over de hele wereld en allemaal leven ze van giften. In het begin toen Jeugd met een Opdracht werd opgericht was dit eigenlijk niet te bedenken, waarom vrijwilligers? En hoezo jongeren die zendingswerk gaan doen? Als je geen salaris geeft kan je de jongeren niet laten doen wat je wil dat ze gaan doen. Het zal niet gaan werken, je kan mensen niet sturen, niet leiden, niet laten doen wat ze moeten doen. Maar dat was juist wat Loren begreep van God, Jeugd met een Opdracht zou mensen niet gaan sturen, niet vertellen wat ze zouden moeten doen. God zou die plaatst moeten hebben, samen en individueel zouden we zijn stem verstaan en ontdekken wat God van ons vraagt. Jeugd met een Opdracht is ook interkerkelijk, we kijken niet naar kerkborden, we hebben het verlangen om met verschillende kerken samen te werken, met hetzelfde doel voor ogen: het evangelie bekend maken aan alle mensen. Tijdens de conferentie ging het ook veel daarover. Het vertalen van de Bijbel in de talen die nog geen Bijbel hebben en onbereikte volken bereiken. 

Geú en ik ervaarden dat God ook tot ons sprak, er zijn nog steeds volken die nog niet bereikt zijn. In Markus 13:10 en Mattheüs 24:14 lezen we dat het evangelie eerst aan iedereen gepredikt zal worden en dan kan Jezus terugkomen. Daar zijn we nog niet, nog niet iedereen is bereik. En wat doen wij daar aan? Nemen we onze zendingsopdracht serieus? Geú en ik werden weer geraakt, voor nu zijn we in Belo Horizonte in Brazilië, God heeft ons hier geroepen. Tot Hij iets anders tot ons zal spreken zullen we ons werk hier blijven doen. Geú zal zich blijven inzetten om jongeren te trainen om de zending in te gaan, wie weet zijn de studenten van nu, de toekomstige mensen die onbereikte volken gaan bereiken. Tot die tijd zal ik Geú blijven ondersteunen, zal mijn werk in de jeugdgevangenis en op straat door blijven gaan en wil ik de basis blijven ondersteunen met het werk in de financiën. Waar de trap zal eindigen weten we niet en dat hoeven we gelukkig ook niet te weten. Stap voor stap, in vertrouwen doen we wat Hij van ons vraagt.

We mochten terugkijken op een geslaagde diploma-uitreiking in de jeugdgevangenis, 6 jongens hebben hun diploma ‘basis Engels’ in ontvangst mogen nemen. 6 jongens die ook twee keer in de week gehoord hebben over een God die hun levens wil en kan veranderen. 4 jongens hebben de cursus helaas niet afgemaakt, één werd vervroegd vrijgelaten, één ging een andere cursus volgen en twee jongens zijn na hun verlof niet weer teruggekomen.


Geú is op het moment dat ik dit schrijf op outreach (de praktijkfase van de Discipelschap Training School). Hij is voor 2 weken mee met het team om de leiders, die allemaal voor de eerste keer leiden, deze twee weken te ondersteunen. Op dit moment is hij in de binnenlanden van de provincie Sergipe. 

Eind mei zullen we weer een kamp organiseren voor de mensen die op straat leven. De voorbereidingen zijn in gang en we kijken alweer uit naar wat God gaat doen in de levens vavn de msnen die mee zullen gaan. 

Bedankt voor jullei gebeden en medeleven. Het is heel bijzonder te weten dat we dit werk niet alleen doen, dat er mensen achter ons staan, onderdeel zijn. Zo bouwen we samen aan Zijn Koninkrijk. 

zaterdag 13 april 2024

‘Wat ik ten kwade gebruikte, wil ik nu ten goede gebruiken.’

Het team van Casa Resgate helpt daklozen, in de overtuiging dat ze de straat kunnen verlaten en hun leven kunnen veranderen. God heeft de mens niet geschapen om gevangen te zitten in verslavingen en een leven zonder waardigheid op straat te leiden. Omdat wij hierin geloven, bieden wij een pad aan voor degenen die van de straat willen.

‘Ik had geen problemen met drugs of drinken, maar ik was een drugsdealer. 8 jaar lang was ik levens aan het vernietigen. Roem, status en geld hebben mij niets opgeleverd.'' zegt meneer Luiz als ik (Gerdien) op een ochtend met hem spreek. Hij is in Casa Resgate en ik neem de tijd om hem wat vragen te stellen.

Meneer Luiz zou niet de eerste zijn die naar een herstelhuis/afkickkliniek zou worden gebracht, aangezien de meeste mensen daarheen gaan vanwege alcohol- of drugsverslaving. Meneer Luiz was echter al een bekende op straat. Een drugsdealer die velen kenden, ons team sprak meerdere keren met hem.

Op een dag passeerde ons team hem opnieuw en Anderson, de leider van Casa Resgate, sprak tegen Luiz: ''Pas op, ga terug naar God, want hij geeft je nog een laatste kans.'' En deze zin bleef zich herhalen in het hoofd van de man. Meneer Luiz. “Twee dagen ervoor werd ik geconfronteerd met mensen van een andere bende. En ik dacht echt: heeft God mij bevrijd of zit dit allemaal in mijn hoofd?’’, zei Luiz een tijdje later tegen ons team.

De volgende dag zei een vriend van hem dat hij naar Casa Resgate ging, hij zei dat het het laatste Open Huis was voordat hij naar het kamp ging dat Casa Resgate twee keer per jaar organiseert voor daklozen. Luiz ging met zijn vriend mee. De inschrijving voor het kamp was al gesloten. 'Maar ik heb met Anderson gesproken. Geef me een kans, laat me gaan. Anderson zei nee, maar ik zei dat je me kon helpen, ik wil veranderen. Oké zeg niets meer en ik zal zien wat ik kan doen, zei Anderson. ''

Uiteindelijk kon Luiz mee naar het kamp omdat anderen die ingeschreven stonden niet meer mee wilden. Tijdens deze vijf dagen van het kamp besefte Luiz dat hij uit zijn situatie moest komen, dat hij niet langer betrokken wilde zijn bij de misdaad, dat hij niet langer de levens van andere mensen wilde vernietigen. Hij wilde naar een Herstelhuis, niet vanwege de drugs, de drank, hij wilde zijn karakter veranderen. Vaak zit het probleem in ons karakter. Mensen die drugs gebruiken, drinken, ze zoeken, ze zoeken naar iets. God wil alles voor ons zijn. God wil aan ons karakter werken om meer op Hem te gaan lijken.

Meneer Luiz is nu op de goede weg. Hij heeft spijt van zijn verleden, nu wil hij vooruit kijken en wat hij ten kwade gebruikte, wil hij nu ten goede gebruiken.

“Nu wil ik zielen redden. Ik heb zielen verloren laten gaan, ik heb mensen vernietigd, nu wil ik zielen voor God zoeken. Zielen bij God brengen, ik veel gezinnen heb vernietigd, veel moeders heb ik laten huilen, ik heb kinderen zonder eten laten zitten omdat ik drugs verkocht. Maar dat is nu verleden tijd, nu leeft Christus in mij!’’, aldus meneer Luiz.

dinsdag 2 april 2024

Gevangeniswerk

Hoog tijd voor een nieuwe post! Ik heb namelijk nog helemaal niets verteld over het gevangeniswerk van dit jaar!

Sinds 26 februari gaan we elke maandagmiddag en donderdagmiddag weer naar de jeugdgevangenis om Engelse les te geven. We hebben inmiddels alweer 11 lessen afgrond. En gaan al richting de diploma-uitreiking. De cursus die we geven is een basiscursus Engels, die bestaat uit 15 lessen en die afgesloten wordt met een diploma-uitreiking, waarbij ze een certificaat ontvangen die ook echt geldig is in Brazilië. 

We begonnen onze cursus met 10 jongeren, inmiddels hebben we er nog 7. Eén is vervroegd vrijgelaten, één is een andere cursus gaan volgen en één is helaas na zijn verlof niet weer teruggekomen. Hij is dus eigenlijk gevlucht. Deze jongen was al 20 jaar. Als hij nu opgepakt wordt moet hij zijn straf waarschijnlijk uitzitten in de 'echte' gevangenis. Er is nogal een groot verschil tussen een jeugdgevangenis en de 'echte volwassen' gevangenis. 


In de jeugdgevangenis krijgen ze 's ochtend schoollessen en kunnen ze 's midddags allerlei cursussen of activiteiten volgen. De jeugdgevangenis is er in principe voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar. Soms zitten er jongeren van 19 of 20, omdat ze hun misdaad voor hun 18e gepleegd hebben. Veel van deze jongeren komen uit de sloppenwijken en komen al vroeg in aanraking met de criminaliteit.  

Onze Engelse les sluiten we altijd af met een moment waarbij wel delen uit de bijbel of op een andere manier deze jongens proberen te bemoedigen. We delen het evangelie en hopen ze te inspireren om Jezus deel te laten worden van hun levens. We moedigen ze aan om hun levens te veranderen en de criminaliteit, 'het snelle geld' achter hen te laten. Bidden jullie mee dat deze jongens hun leven veranderen? Uit statistieken weten we dat veel van deze jongens na hun vrijlating weer terugvallen in de criminaliteit. 

We hopen dat we de cursus kunnen afronden met de 7 jongens die we nog hebben. En we hopen dat we toestemming krijgen om de diploma-uitreiking bij ons op de basis te doen. Andere jaren lukte dat in de meeste gevallen wel. Dan gaan de jongens onder begeleiding van hun bewakers en begeleiders naar het huis van Casa Resgate en mag er familie aanwezig zijn tijdens de diploma-uitreiking. We hopen dat dat dit keer weer gaat lukken!

Hier nog even een foto van ons voor de jeugdgevangenis. We hebben twee Nederlandse vrijwilligers op bezoek, Timon en Micha. Altijd erg leuk als er meer Nederlanders op de basis zijn en dat we hen ons werk mogen laten zien. En een paar helpende handen in de klas is altijd fijn! 

vrijdag 1 maart 2024

Verjaardag op straat

Elke dinsdagavond zijn we op straat te vinden, relaties opbouwen met mensen die op straat leven. Dit maal liepen we vlakbij het station en kwamen we uit bij twee bekende mensen die ruzie aan het maken waren. Er werd gescholden en geschreeuwd: ‘’Haal haar van de straat! Ik hou het niet meer langer uit met haar! Neem haar mee!’’ Waren maar zo een paar zinnen die gezegd werden. De jonge vrouw in tranen, wijselijk haar mond houdend. We proberen de jonge man wat te kalmeren en een gesprek aan te gaan, hij werd rustiger, maar vertrok toen voor een tijdje. We bleven achter met alleen de jonge vrouw. ‘’Hij doet alleen zo omdat hij teveel gebruikt heeft’’, vertelde ze met weer tranen in haar ogen. ‘’En het is vandaag mijn verjaardag’’ zei ze al snikkend. ''Ik ben 30 geworden.'' We troostte haar, bemoedigde haar en luisterde naar haar verhaal. Ondertussen sloop onze leider er tussenuit om een taart en frisdrank te kopen. Een verjaardag kunnen we niet maar zo voorbij laten gaan, zeker niet van iemand die we al langer kennen. Er waren zelf kaarsjes voor op de taart! We hebben samen, daar op straat, de taart aangesneden, elk een stuk taart gegeten en haar leven gevierd. We hebben voor haar gebeden, haar bemoedigd en hopelijk heeft ze hierdoor de liefde van onze Hemelse Vader ervaren, door een simpele kleine daad. We bidden dat deze jonge vrouw mag besluiten de straat achter haar te laten en andere keuzes mag gaan maken. Niemand verdient het om op die manier op straat te leven. 

vrijdag 23 februari 2024

Gevangeniswerk gaat weer beginnen!

De voorbereidingen zijn in volle gang. Afgelopen week zijn we naar de jeugdgevangenis geweest om de laatste dingen door te nemen om onze cursus Engels weer te starten! En dit keer gaan we twee keer per week uit proberen! We hopen dan dat meer jongeren de cursus kunnen afmaken. In plaats van 16 weken tot de diploma-uitreiking, zouden we nu in theorie de diploma-uitreiking in 8 weken kunnen houden! We zijn benieuwd hoe dit gaat bevallen, Rebecca (mijn partner in crime) en ik kijken in ieder geval met veel enthousiasme uit naar maandag! Dan zullen we onze nieuwe 'studenten' ontmoeten en gaan we naast onze Engelse les deze jongens meenemen op een reis om meer over henzelf en God te leren. 

Daarnaast hebben we deze week op onze basis een week van onderwijs. We denken na over het DNA van Jeugd met een Opdracht en worden aan het denken gezet over wat wij uitstralen en wie we zijn als Jeugd met een Opdrachter. Een waardevolle tijd en goed om naast het altijd maar 'druk' bezig te zijn hierbij stil te staan, even een pas op de plaats maken. 

vrijdag 16 februari 2024

Carnaval

Carnaval is oorspronkelijk een katholiek feest, doorgaans staat het hier meer bekend om een feest van losgaan. Alles mag en alles kan, niets is te gek. Een hoop drank, drugs, weinig kleding, seks en prostitutie. Wat kan de kerk, het Lichaam van Christus doen in die tijd? Er ver vandaan blijven? Niet de plek waar je als Christen zijn moet? Of er juist heen gaan en laten zien waar we voor staan? Een levend getuigenis zijn en vertellen over Een Liefde die je leven kan veranderen? Dat is wat er op verschillende plekken gedaan wordt. Geú is samen met de Discipel Trainingschap School, die een week eerder begon, naar Ouro Preto geweest. Daar deden ze, met vele anderen, mee in de Carnavalsoptochten, maar dan om te laten zien Wie echte vreugde en vrede kan geven. Later op de avond ging een groep erop uit om te evangeliseren en te praten met mensen, anderen bleven achter om te bidden voor de groep die erop uit was. Er vonden vele, mooie en indrukwekkende gesprekken plaats. Mooi om te zien dat God ook juist op zo'n plek mensen harten wil aanraken. 

dinsdag 6 februari 2024

Terugblik op onze tijd in Nederland.

We mogen terugkijken op een goede en fijne tijd in Nederland. De 2 maanden zijn voorbij gevlogen. Wat was het fijn om tijd door te brengen met familie en vrienden, iets wat we met regelmaat missen als we in Brazilië zijn. Het dichtbij zijn was echt een zegen en we hebben er enorm van genoten!! 


We mochten ook terugkijken op een geslaagde informatieavond, waar we mochten delen over ons werk. We onze passie konden delen en mensen meer mochten vertellen over wat we precies doen en ook vooral waarom we dat doen. 

Ook kijken we terug op een geslaagde oliebollenactie! Wat hebben we veel oliebollen verkocht en wat waren het twee gezellige dagen van bakken. Zeker de oliebollengeur in onze haren waard!


Nu zijn we weer terug, thuis. Want ja zo voelt het ook, ook hier hebben we een thuis. Dat blijft een aparte gewaarwording. Ik voel me thuis in Nederland, Geú voelt zich thuis in Ceará, we voelen ons thuis als de ander zich thuis voelt, maar samen voelen we ons ook thuis in Belo Horizonte, in ons appartement, ons plekje, daar waar wij mogen werken. Wat zijn we gezegend, wat zijn we rijk, om ons op verschillende plekken thuis te mogen en kunnen voelen. 

donderdag 28 december 2023

Informatieavond

Dinsdagavond 9 januari houden we een informatieavond over ons werk in Brazilië. Mocht u het leuk vinden om meer over ons werk te horen, dan bent u van harte welkom om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Emmauskerk in Hattem. Graag zien we u dan!

dinsdag 5 december 2023

Oliebollen

Hallo allemaal,

We zijn in Nederland! Eergisteren zijn we geland en mochten we meteen al sneeuwvlokjes uit de lucht zien vallen. 
Bijzonder voor Geú want die had nog nooit sneeuw uit de lucht zien en voelen vallen!

In onze laatste nieuwsbrief schreven we over de verkoop van oliebollen en hierbij het beloofde bestelformulier.

Wij zullen op vrijdag 29 en zaterdag 30 december zelfgebakken oliebollen verkopen. 
10 stuks oliebollen kosten € 7,-.
Hiermee helpt u ons met de extra-kosten die we door ons verblijf van 2 maanden in Nederland zullen hebben. 
De oliebollen zijn af te halen aan Hilsdijk 92 in Hattem. Eventueel is bezorging in Hattem e.o. mogelijk, dit kunt u aangeven in dit formulier. 

U kunt uw bestelling doorgeven tot uiterlijk 25 december. 

Uw bestelling gedaan? Stuur dit formulier gerust door aan vrienden en familieleden!

Via onderstaande link kunt u het formulier openen:

https://forms.gle/TggC7ob5fZs6L3Zm8